Author Archives: wnuczka

Leszczyna

Po drzemce zimowej, na działce cienistej,
gałązki leszczyny pięknej, rozłożystej,
pokryły się całe cudnych bazi szatą
pyłkiem kolorowym zdobioną bogato.

W nasadach gałęzi, w każdym zagłębieniu
maleńkie kwiatuszki śnią o zapyleniu,
mini pióropusze na mini główeczkach
błyszczą się czerwono w promieniach słoneczka.

Leszczyna z lubością ramiona prostuje,
i szczęście istnienia całą sobą czuje.
I żyje tą chwilą, co przemija stale,
a o tym co będzie nie myśli dziś wcale.

I o tym co było, jak w ubiegłe lato
orzechy przepyszne urosły bogato
lecz zanim do końca na słońcu dojrzały,
to obce i wrogie ręce je zebrały.

I nie wie, że zanim tydzień ten przeminie,
to mrozu groźnego fala znów przypłynie
i zniszczy orzeszki jeszcze nie poczęte
i zmrozi listeczki w pączuszkach zamknięte.

Lecz dzielna leszczyna z każdym rokiem większa.
Tę cienistą działkę jak może upiększa,
Użycza wiewiórkom i ptakom schronienia
i w upalne lato dla mnie swego cienia.

Stary wieszcz miał lipę, a ja mam leszczynę,
usiąść pod nią mogę, by odpocząć krzynę
i pomyślę o Tym, co ją kiedyś sadził,
o Tym co mnie w życiu swym nigdy nie zdradził.

Co mnie kochał jak ziemię, jak las i jak pole,
jak bogate plony w kopcach i w stodole,
pomarzyć, że kiedyś znowu się zejdziemy,
pod Bożą leszczyną razem usiądziemy.

16 marca 1995 r.

*** (Dałeś mi samotność)

***

Dałeś mi samotność
– abym bardziej odczuwała Twoją obecność,
dałeś mi ciszę
– abym lepiej słyszała Twój głos,
zabrałeś mi sprawność fizyczną
– abym zrozumiała, że „moc w słabości się doskonali”,
zabrałeś mi smutek
– a dałeś „ewangeliczną radość”,
zabrałeś mi tak wiele
– a dałeś dużo więcej: wiarę, nadzieję i… miłość…

Dziękuję Ci, kocham Cię, wielbię Cię
Boże w Trójcy Jedyny…

 

Lublin, dnia 7.06.2014

SMS 2012-08

1.08.

Módlmy się z intencją MI na sierpień: O trzeźwość i wolność od nałogów.

2.08.

Módlmy się w intencjach, o które nas proszono.

3.08.

„Cnotą, która broni przed pochopnymi osądami jest powściągliwość. Przy odrobinie dobrej woli i samozaparcia można ją wypracować.”

4.08.

„Przebaczenie, to najtrudniejszy wymóg Chrystusa. […] „Kto nie przebaczy swoim braciom”, nie osiągnie życia w wieczności.”

5.08.

„3 maj się JEZUSA”.

6.08.

Módlmy się za przyczyną św. Ojca Pio o odpowiednią pogodę dla pielgrzymów zdążających na Jasną Górę.

7.08.

„Zatrudnię od zaraz: Budowniczych pokoju, burzycieli smutku, roznosicieli radości, siewców dobroci, apostołów miłości, świadków wiary, poszukiwaczy jedności. Miejsce pracy: cały świat. Płacę: życiem wiecznym. Jezus z Nazaretu.”

8.08.

„Z życiem jest jak ze sztuką w teatrze; ważne, nie jak długo trwa, ale jak jest zagrana.”

9.08.

Ks. Jan Twardowski: …O jakiejkolwiek porze modlę się, wiem, że Bóg mnie oczekuje.

10.08.

Ks. Jan Twardowski: …w każdej chwili […] mogę odnaleźć Boga w sobie.

11.08.

Ks. Jan Twardowski: Modlitwa różańcowa zanurza nas w samym wnętrzu modlitwy.

12.08.

„Prawdziwa modlitwa jest lekcją szukania woli Boga i przyjmowania jej bez niepotrzebnego „ALE”.”

13.08.

Lewis Carroll: To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić.

14.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Życie krótkie, po śmierci nie ma zasług. Teraz czas stać się świętym.

15.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Żyj tak, jakby dzień ten był ostatnim. Jutro niepewne, wczoraj nie do ciebie należy, dziś tylko jest twoim.

16.08.

Módlmy się w intencji i w intencjach pielgrzymów zdążających na górę Grabarkę, patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla, który od dzisiaj gości w Polsce i w intencji pojednania polsko-rosyjskiego.

17.08.

Módlmy się w intencji naszych żołnierzy przebywających na misjach poza granicami naszego kraju.

18.08.

Ks. Jan Twardowski: …Jezus żył całkowicie ufnością pokładaną w Ojcu. A ja?…

19.08.

Módlmy się w intencji i w intencjach bp. Bolesława Pylaka, który dzisiaj obchodzi swe imieniny, a jutro 91-e urodziny.

20.08.

Ks. Jan Twardowski: …Czy żyjemy dla samego Jezusa? Czy […] dziś w ciągu dnia, chociaż przez parę minut, starałem się naprawdę żyć życiem Jezusa i życiem dla Niego samego?

21.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Zawsze i wszędzie możemy otworzyć serce Bogu i poufale z Nim rozmawiać.

22.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Bądź wola Twoja – Na tym polega doskonałość.

23.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Przygotujmy się do walki z czartem, światem i …ze sobą.

24.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe:

Ponieważ im kto lepiej spełnia wolę Bożą, tym milszy jest Bogu, dlatego też módlmy się do świętych, by jako przyjaciele Boży uzyskali nam od Pana Boga różne potrzebne nam łaski.

25.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe:

Czcząc Niepokalaną, czcimy w szczególny sposób Ducha Przenajświętszego.

26.08.

Paweł VI:

Chrystus w myśli o. Kolbego zajmuje nie tylko pierwsze miejsce, ale – dokładnie mówiąc – miejsce jedyne i konieczne w ekonomii zbawienia.

27.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe:

Jeżeli Pan Bóg żąda od nas czegoś, to na pewno nie poskąpi siły do wykonania Jego woli, bylebyśmy tylko za swej strony nie zaniedbywali tego, co od nas zawisło.

28.08.

Św. Maksymilian:

Im częściej widzimy jakąś rzecz mającą styczność z Chrystusem Panem, Matką Najświętszą lub świętymi, a tym bardziej  ich wizerunki […], tym częściej myśl nasza zwraca się do tych, których one wyobrażają lub przypominają, co […] potężnie wpływa na nasze życie.

  29.08.

Św. Matka Urszula:

Módlmy się każdą pracą, każdą czynnością, każdym małym )nawet) krzyżykiem.

30.08.

Św. Matka Urszula:

Ufność niezachwiana, dziecięca, spokojna, jest jednym z największych dowodów miłości, jakie Jezusowi dać możemy.

31.08.

Św. Matka Urszula:

Siła narodu leży w świętej miłości bliźniego, która łączy serca, spaja dusze i strzeże od waśni i niezgody.

SMS 2012-05

1.05.

Módlmy się dziś za Filipińczyków, którzy dzisiaj objęli Polskę modlitwą różańcową. Odmawiają oni codziennie milion Różańców w intencji pokoju na świecie.

2.05.

Urzeczywistniajmy Królestwo Boże w naszej Ojczyźnie słowem, czynem i modlitwą.

3.05.

Weźmy od Maryi naszej Królowej różaniec w dłonie i módlmy się w intencjach naszej Ojczyzny.

4.05.

Módlmy się: Chroń nas Jezu od wszelkich burz – dziejowych, w przyrodzie, w duszach. A jeśli już przyjdą – pomóż je przetrwać, ucisz.

5.05.

Baltasar Gracian y Malares:
Dobra rada w wesołej formie jest lepsza niż poważne pouczenie.

6.05.

Tadeusz Kościuszko:
Samego siebie doskonalić nie zapomnij.

7.05.

Ks. Jan Twardowski:
… Ciągłe chodzenie z Bogiem w świadomości, że Bóg jest przy nas. Największa, najwspanialsza modlitwa.

8.05.

Św. Rafał Kalinowski:
Najświętsza Dziewica zaradziła potrzebom naszego kraju i obronie naszego Królestwa, zakładając w jego środku i na granicach twierdze duchowe.

9.05.

Módlmy się w intencjach wszystkich potrzebujących wsparcia modlitewnego, za których nikt się nie modli.

10.05.

Majowi Święci! Idąc za Maryją po kobiercu z kwiatów, prowadźcie i nas do Domu naszego Ojca…

11.05.

Św. Rafał Kalinowski:
Z Bogiem! Słowo to wyryte silnie w naszym sercu, to słowo słodkie i pocieszające, przynosi siłę, pokój i nadzieję.

12.05.

Nie zapominajmy każdego dnia o modlitwie w intencjach ofiar śmiertelnych, ofiar wszelkiej przemocy i poszkodowanych w ciągu ubiegłej doby na całym świecie.

13.05.

Jakże często zapominamy o życzeniu Jezusa względem nas: „abyśmy byli jedno”. Czy nasze postępowanie jest zgodne z tym życzeniem?

14.05.

„Naszym udziałem jest nie unikanie ziemskich cierpień, ale przeżywanie radości pośród wszystkiego tego, co nas dotyka, gnębi i boli”.

15.05.

Miłość jest kluczem do Nieba.

16.05.

Prawdziwa miłość nie żyje dla siebie, ale dla tego, kto właśnie w potrzebie znajduje się obok.

17.05.

Prawdziwa miłość służy WIELKIEJ MIŁOŚCI w bliźnich.

18.05.

Módlmy się o poprawę stanu zdrowia Wiktora oraz o siły i cierpliwość dla jego bliskich w niesieniu krzyża jego choroby.

19.05.

Módlmy się wzajemnie za siebie o siły w dźwiganiu naszych krzyży, których ciężar zna tylko Bóg.

20.05.

Módlmy się: Boże daj, by nasza Ojczyzna stała się przyjazna dla wszystkich potrzebujących pomocy.

21.05.

Maryjo! Jesteś i naszej Ojczyzny Królową. Prosimy Cię, pomóż, aby to zrozumieli wszyscy Polacy, a rządzący pojęli, że władza jest służbą podwładnym, których winni kochać.

22.05.

Ks. Jan Twardowski:
Wierzącemu Bogu i miłującemu Go wszystko obróci się ku dobremu.

23.05.

Abp St. Budzik: „Każda sytuacja jest odpowiednia do czynienia dobra i głoszenia Słowa Bożego z radością i z zapałem”.

24.05.

Abp St. Budzik: „Ten najskuteczniej przyczynia się do wzrostu doskonałości Kościoła, kto sam chce zmieniać swoje życie w duchu ewangelii”.

25.05.

Św. Maksymilian Maria Kolbe: „Naśladuj, co widzisz dobrego w innych”.

26.05.

Módlmy się do Maryi naszej Matki za zdążających do Niej dzisiaj na Jasną Górę i za wszystkie, jakże często utrudzone ziemskie matki i za te, które zakończyły już swoje doczesne życie.

27.05.

Módlmy się do Ducha Świętego, aby nasza Ojczyzna stała się wieczernikiem, w którym naród trwający na modlitwie, wraz z Maryją, był stale otwarty na Jego działanie, na Jego wskazania i rady.

28.05.

Módlmy się, by błądzący w dobrej wierze zrozumieli swe błędy.

29.05.

Abp St. Budzik: „Miłość to język zrozumiały dla wszystkich.”

30.05.

Jak najczęściej dziękujmy Jezusowi, za to, że został z nami na zawsze.

31.05.

Módlmy się za naszego Ojca Świętego, który nas prosił o modlitwę, a teraz szczególnie jej potrzebuje.

SMS 2012-04

1.04.

Ireneusz Rogala:
Zmieniać świat RÓŻAŃCEM – tam, gdzie jestem.

2.04.

Św. Bernard:
„Nie proście ciągle o wolę Bożą dla siebie. Módlcie się, abyście odkrywali wolę Bożą samą w sobie.”

3.04.

S. Gabriela:
„Bądźmy w tych dniach paschalnych szczególnie blisko naszych  kapłanów, dziękujmy Bogu za dar kapłaństwa i za każdego kapłana na naszej drodze, dzięki którym możemy dotykać Boga na ziemi. Wspomagajmy ich posługę naszą wstawienniczą modlitwą.”

4.04.

Stanisław Celestyn Napiórkowski franciszkanin:
„Matko […] budź w naszych sercach wielką tęsknotę za jedną wspólnotą wokół Pańskiego Stołu.”

5.04.

Abp Stanisław Budzik:
„Tylko człowiek napełniony radością może prowadzić ludzi do Jezusa.”

6.04.

Musimy na krzyżu oprzeć swe życie, w którego cieniu winniśmy dźwigać swój krzyż, aby kiedyś stanąć na świętości szczycie – idąc – stale wznosić się wzwyż.

7.04.

Św. Ojciec Pio:
„Przynagleni Bożym wezwaniem odpowiedzmy według własnych możliwości: […] gorącym pragnieniem przytulenia do serca całej cierpiącej ludzkości.”

8.04.

Alleluja! Radujmy się i z ufnością patrzmy w przyszłość. Niech Zmartwychwstały Chrystus towarzyszy, błogosławi i zsyła swe łaski w każdym dniu naszego życia aż do bezpośredniego spotkania z Nim w Domu Naszego Ojca.

9.04.

„Życzę (…) poznania głębokiego tajemnicy zmartwychwstania w stosunku do dusz naszych, które poprzedzić musi zrozumienie chwały, która nas czeka; po pracy wytrwałej z sobą, lecz i teraz już śpiewajmy wesoło: Alleluja!”

10.04.

Dzielmy się, jak jajkiem święconym, radością, która żyje w nas, z napotkanymi na naszej drodze bliźnimi.

11.04.

„Życie człowieka czystego i szlachetnego jest czymś świętym i cudownym: wyzwala niesłychane siły, które działają również na odległość” (Herman Hesse)

12.04.

Mimo codziennego zabiegania, trudności, udręczeń, starajmy się utrzymać w swym sercu radość ze Zmartwychwstania Chrystusa i z możliwości stałego z nim przebywania.

13.04.

Pamiętajmy w codziennych modlitwach o naszej Ojczyźnie, by znikły w niej wszelkie podziały i waśnie, i „abyśmy byli jedno”…

14.04.

Módlmy się w intencjach tych, którzy najbardziej potrzebują naszej modlitwy: ofiar kataklizmów, katastrof, przemocy, prześladowań, zagubionych i błądzących oraz poleconym naszym modlitwom.

15.04.

„Więcej ufaj Miłosierdziu Boga”

16.04.

Wspierajmy modlitwą i dostępnymi nam środkami wszelkie inicjatywy i działania w kierunku obrony zagrożonego życia poczętych dzieci.

17.04.

Módlmy się dzisiaj wspólnie w intencji Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów: s. Gabrieli i wszystkich włączonych w to wspaniałe dzieło.

18.04.

Abp. Józef Gawlina, biskup polowy Wojska Polskiego (1892-1964): … Najgłębszą, istotną i nieprzemijającą jednością w świętym rzymskokatolickim Kościele Twoim – połącz nas Panie!…

19.04.

Jak uprzednio: … Czynną miłość bliźniego we wszelkich przejawach współżycia z ludźmi oraz głęboki szacunek do ich dusz nieśmiertelnych – wzbudź w nas Panie! ..

20.04.

Małe rzeczy z wielką czyń miłością. (św. Maksymilian Maria Kolbe)

21.04.

Bł. Michał Sopoćko:
Znakomita to rzecz przedstawiać Panu na modlitwie wszystkie swe nędze, albowiem przez to wyznajemy Miłosierdzie Boga i oddajemy Mu hołd należny, przez co nakłaniamy Go, by się nad nami zlitował.

22.04.

Ks. Wojciech Kuziola: Kto karmi się Eucharystią, staje się sługą wszystkich.

23.04.

Módlmy się za przyczyną św. Wojciecha o Polskę wierną ponadtysiącletniej tradycji chrześcijaństwa i promieniującą ją na inne narody.

24.04.

„Pan Bóg zawsze podnosi słuchawkę, bez względu na to, ile czasu minęło od ostatniej rozmowy”.

25.04.

Dziękujmy Bogu za wszystko, co nas w życiu spotyka, szczególnie za trudne i bolesne doświadczenia, są bowiem one szczególnym darem umacniającym i uświęcającym nas.

26.04.

Matko Dobrej Rady, pomóż nam w podejmowaniu słusznych decyzji dnia codziennego.

27.04.

1 Kor 16,14: Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości.

28.04.

Podziękujmy dzisiaj naszym Aniołom Stróżom za bezustanną opiekę. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielu nieszczęść dzięki nim uniknęliśmy.

29.04.

Dziękujmy Bogu za wszystkie nasze dzienne sprawy załatwione zgodnie z Jego wolą.

30.04.

Módlmy się zgodnie z intencją MI na maj: O rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi.

Pisane tęsknotą…

Gdybyś był ze mną,
rozgrzałbyś me serce,
co skute lodem nic nie czuje.
Rozgrzałbyś me dłonie,
co przestały marzyć,
że jeszcze kiedyś je ucałujesz.

Gdybyś był ze mną,
rozgrzałbyś mą duszę,
co ciągle przeżywa, bo Tobie jest wierną
– tęsknoty katusze.

A ja z tym na zawsze pogodzić się muszę
– że nie jesteś ze mną…

 

Lublin, dnia 3 lutego 2012.

 

Gdybyś był ze mną,
łzy byś moje otarł,
przytulił do serca jak za dawnych lat.
Potem poprowadził,
szlibyśmy we dwoje
Bożymi drogami przez ten dziwny świat.

Gdybyś był ze mną,
razem byśmy doszli,
dźwigając swe krzyże, do niebieskich bram.
Skłonili się w progu
w Trójcy Świętej Bogu
i w wiecznej radości pozostali tam.

Gdybyś był ze mną…

 

Lublin, dnia 23 kwietnia 2012.

 

Gdybyś był ze mną,
świat byłby piękniejszy,
niebo pogodniejsze,
piękniej śpiewał ptak.
I każdy dzień
wstawałby radośniejszy,
każdy posiłek miałby lepszy smak…

Gdybyś był ze mną…
Ale nie jesteś…

Mogę tylko marzyć
na jawie i w pięknych mych snach,
o tym, co jeszcze może się wydarzyć.
Na horyzoncie lśni nadziei blask.
Na naszą ziemię, w każdej czasu dobie,
Ojciec Niebieski zsyła morze łask…
Radujmy się…

 

Lublin, dnia 24 kwietnia 2012.

SMS 2012-02

1.02.

Nie musi być tak, jak my chcemy, lecz powinno być tak, jak chce Bóg.

2.02.

Módlmy się intencją MI: O dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego, biskupów i kapłanów oraz o wierność w powołaniu osób konsekrowanych.

3.02.

Św. Maksymilian:
NIEPOKALANA – oto nasz ideał.

4.02.

„Modlitwa uchyla Bogu drzwi naszego serca”.

5.02.

Modlitwa: „Oto klucz do wielu zwycięstw”.

6.02.

Gdy masz trudny problem, proś przyjaciela o modlitwę.

7.02.

Dokąd dziś mnie zaprowadzisz, gdzie mi dzisiaj iść polecisz, tam chcę Boże iść wytrwale, idąc Twoim światłem świecić.

8.02.

Uczmy się odnajdować: Młodość – w starości, w codzienności – radości, korzyści – z cierpienia, radość ze służenia.

9.02.

„Nie pomogą próżne żale”, w niebo trza skierować oczy, krzyż swój podnieść i wytrwale za Jezusem cicho kroczyć.

10.02.

Uczmy się: Kochać, przebaczać, zapominać o krzywdach i służyć – choć to takie trudne… Boże pomóż…

11.02.

Dziękujmy Bogu i Maryi za uzdrowionych z chorób duszy i ciała.

12.02.

Bł. bp. Władysławie Goralu wspieraj swoją Parafię: Duszpasterzy, Wiernych i pomóż w budowie świątyni.

13.02.

Módlmy się o potrzebne łaski  dla dzieci idących dziś do szkoły po feriach.

14.02.

Grażyna Balkowska:
Proszę (…) o nawrócenie umiłowanych serc i pomóż, bym żyć umiała…

15.02.

Bł. Michał Sopoćko:
Łaska Miłosierdzia Bożego była motorem wszystkich moich dobrych czynów, będę pilnie czuwał nad sobą, by nigdy nie stawać jej w poprzek.

16.02.

Bł. Michał Sopoćko, cd.:
Będę wysoko cenił każde wezwanie Pana. Natychmiast się zerwę i odpowiem: gotów jestem Panie, na Twe rozkazy.

17.02.

„Maryjo, naucz mnie mówić tak, Bogu na chwałę i na pożytek bliźnim.”

18.02.

„Boże Ojcze (…), udziel mi daru wdzięczności za to, że mnie stworzyłeś.”

19.02.

„Uchodźcie duchy złe (…), abyście  nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów…”

20.02.

Św. Maksymilian Maria Kolbe:
Co chwila bądź lepszym!

21.02.

„Miej oczy i uszy otwarte” – Bóg mówi do Ciebie…

22.02.

Miej słowa i myśli czyste – Bóg słucha Ciebie…

23.02.

Miej serce pełne miłości – Bóg kocha Ciebie…

24.02.

Miej serce pełne ufności – Bóg strzeże Ciebie

25.02.

Droga Krzyżowa. Stacja I:
Nigdy nie osądzajmy swych bliźnich, zwłaszcza kapłanów.

26.02.

Stacja II:
Módlmy się za tych, którzy dobrowolnie wzięli na siebie ciężkie krzyże.

27.02.

Stacja III:
Podnośmy się natychmiast ze swoich upadków.

28.02.

Stacja IV:
Módlmy się, by każdy dźwigający swój krzyż spotykał na swojej drodze  kochające serce…

29.02.

Stacja V:
Bądźmy Cyrenejczykami dla naszych bliźnich…

SMS 2011-10-05

A gdy czasem Go zgubimy w wirze życia, w bliźnich tłumie – Maria, Józef nam pomogą znaleźć Go – niech to zrozumie każdy z nas…