Category Archives: SMSy

Krótkie wiadomości tekstowe, wysyłane grupie przyjaciół na początku każdego dnia. Zawierają fragmenty własnej twórczości lub cytaty osób znanych i świętych.

Mój Tatuś marzył o wyspie i okręcie

***

A moją wyspą – samotność na oceanie miłości.
Okrętem – moja dusza, u steru stoi mój Bóg.
Spokojnie płynę u wiecznej radości,
ufając, że ma droga jest najlepszą z dróg…

Lecz po drodze spotykam mych bliźnich kochanych,
tak często dla innych z miłością oddanych.
Ja też często potrzebuję pomocy jak oni.
Pamiętam o tym…

 

Lublin, dnia 18.06.2014

SMS 2012-10

1.10.

Módlmy się zgodnie z intencją MI na październik o ducha modlitwy i umiłowania Maryi.

2.10.

Dziękujmy Bogu za piękne niebo, dziękujmy Bogu za piękną ziemię, dziękujmy Bogu za dobry dzień, dziękujmy Bogu za Słońce i za … cień…

3.10.

Dziękujmy Bogu za spełnione marzenia, dziękujmy Bogu za przepiękne sny, dziękujmy Bogu za wschody i zachody słońca i za to, że z nami jest zawsze, bez końca…

4.10.

Dziękujmy Bogu za miłość bez miary, dziękujmy Bogu za wszystkie dary, dziękujmy Bogu za wszystkie radości, za niespodziewanych, a tak miłych gości… Dziękujmy za wszystko, zawsze…

5.10.

„Matko Różańcowa. Tonąca wśród jarzębin i jesiennych liści. Rozważając tajemnice Twojego życia wpatrujmy się w ten tajemniczy rytm Bożych wydarzeń, które nadają sens naszym codziennym zmaganiom… Prosimy – módl się za nami, byśmy żyć dobrze umieli…”

6.10.

Tajemnica I radosna. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Starajmy się stale poznawać wolę Bożą względem nas i realizować ją. Aniele Boży, mój stróżu i Matko Różańcowa – pomóżcie mi, proszę…

7.10.

Tajemnica II radosna. Nawiedzenie Świętej Elżbiety. Unikajmy grzechu zaniedbania – nieudzielenia pomocy bliźniemu będącemu w potrzebie. Matko Różańcowa, pomóż wytrwać, proszę.

8.10.

Tajemnica III radosna. Narodzenie Pana Jezusa. Ks. Aleksy: „Kapłani […] podobnie jak Maryja, pod postaciami chleba i wina, darują światu Zbawiciela. Dziewicza Matka u żłóbka i dziewiczy sługa Boży przy ołtarzu mają przed sobą tę samą Dziecinę Bożą…” Pamiętajmy.

9.10.

Tajemnica IV radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Ofiarujmy Bogu w Trójcy Jedynemu to, co dla nas jest najdroższe: nas samych…

10.10.

Tajemnica V radosna. Znalezienie Pana Jezusa. Módlmy się, by wszyscy, co Go zgubili – znaleźli Go. Matko Różańcowa, módl się za nami.

11.10.

Tajemnica I światła. Chrzest Jezusa. „Panie Jezu, gdy wszedłeś do wód Jordanu, otworzyły się niebiosa i głos Ojca ogłosił Cię umiłowanym Synem, a Duch Święty zstąpił, by powołać Cię do przyszłej misji. Pomóż wszystkim ochrzczonym być godnym mieszkaniem Trójcy Świętej”.

12.10.

Tajemnica II światła. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej. „Uczyńcie co wam powie Syn, przyobleczcie wiarę w czyn”. Czy to czynimy?…

13.10.

Tajemnica III światła. Głoszenie królestwa Bożego. Módlmy się, abyśmy nauczyli się kochać kapłanów w trudnościach, jakich doświadczają, w ich poszukiwaniach, wołaniach, słabościach, byśmy byli współbudowniczymi królestwa Bożego, docierając i tam, gdzie kapłan dotrzeć nie może.

14.10.

Tajemnica IV światła. Przemienienie na górze Tabor. Jezu, Ty ukazałeś się apostołom przemieniony, by dodać im sił do dalszego towarzyszenia Tobie. Wzmacniaj moją wolę zawierzania Tobie, abyś mógł mnie prowadzić na moją górę Tabor, ilekroć będzie taka Twoja wola.

15.10.

Tajemnica V światła. Ustanowienie Eucharystii. Dziękuję Ci Jezu za największy Dar – za Ciebie w Eucharystii, za przedsmak radości wiecznego obcowania z Tobą, który mi dajesz już teraz kosztować i za Kapłanów, dzięki nim bowiem mogę tak ściśle się z Tobą jednoczyć.

16.10.

Tajemnica I bolesna. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu. Samotność… Lęk przed cierpieniem, prośba o jego oddalenie, lecz ostatecznie poddanie się woli Ojca… Każdy człowiek – nasz bliźni przeżywa czasem podobne chwile. Możemy wspierać go modlitwą… Nie zasypiajmy…

17.10.

Tajemnica II bolesna. Biczowanie Jezusa. Stefan Kardynał Wyszyński: Będziemy się modlić w szczególny sposób w intencji tych ludzi, którzy są biczowani językami i nie mogą się bronić. Aby sprawiedliwość Boża była ich obroną.

18.10.

Tajemnica III bolesna. Cierniem ukoronowanie. Módlmy się za sprawujących ważne urzędy w naszej Ojczyźnie, obarczonych władzą, która często staje się dla nich koroną cierniową i padają pod jej ciężarem. Nie ustawajmy w modlitwie wstawienniczej w ich intencjach.

19.10.

Tajemnica IV bolesna. Droga krzyżowa. Weźmy swoje krzyże i idźmy za Jezusem, z Jezusem w sercach i z Maryją, pomagając dźwigać krzyże naszym bliźnim, których Bóg w Trójcy Jedyny postawił na naszej drodze.

20.10.

Tajemnica V bolesna. Śmierć Jezusa na krzyżu. Nie ma innej drogi do Domu Ojca jak przez krzyż, który jest bramą. A za krzyżem światło…

21.10.

Tajemnica I chwalebna. Zmartwychwstanie. Najważniejsze jest to, że Jezus zmartwychwstał, żyje i jest z nami na zawsze już. Czy może być większa radość? …

22.10.

Tajemnica II chwalebna. Wniebowstąpienie. Tyś wstąpił w tak dalekie – choć bliskie oddalenie. Tyś zstąpił przez rękę kapłana w duszy mojej schronienie.

23.10.

Tajemnica III chwalebna. Zesłanie Ducha Świętego. Duchu Święty, ześlij na nas swoje dary, abyśmy umieli skutecznie służyć Bogu i Ojczyźnie.

24.10.

Tajemnica IV chwalebna. Wniebowzięcie. Módlmy się do Matki Bożej Wniebowziętej, która, choć wzięta do Nieba, zawsze jest z nami, o szczęśliwą i dobrą śmierć.

25.10.

Tajemnica V chwalebna. Ukoronowanie Maryi. Maryjo, Królowo, prosimy Cię, wyproś u Swego Syna wszelkie łaski, dla wszystkich modlących się tak zalecaną przez Ciebie modlitwą różańcową.

26.10.

Rycerz Niepokalanej X 2012: Trzeba chcieć słuchać Maryi w cichości, pokorze i milczeniu. Ona działa ciągle w naszej duszy przez natchnienia.

SMS 2012-09

1.09.

Módlmy się zgodnie z intencją MI na wrzesień o sprawiedliwość społeczną oraz uczciwość administracji i obywateli.

2.09.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer – Pielgrzym:

Gdziekolwiek zwrócę wzrok, wszędzie mi jedno – na północ pójdę, czyli na południe: wszędzie napotkam cień od spieki słońca i znajdę studnię. Wszędzie nad głową znajdę dach wśród nocy, i wszędzie mogę za grosz kupić chleba – i nawet nie wiem, czego ludziom w życiu więcej potrzeba?…

3.09.

Naucz mnie Boże oddychać Miłością.

Naucz mnie Boże Miłością żyć.

Naucz mnie Boże dla Ciebie i bliźnich miłością radosną
być…

4.09.

„Pytanie zadane Matce Teresie z Kalkuty: Co powinno się zmienić w Kościele? Odpowiedź: Ja i Ty.”

5.09.

„Nadzieja oparta w Bogu zawieść nie może”

6.09.

Bóg każdemu proponuje inną drogę do uświęcania się, a my tylko zaufajmy i dajmy Mu się po niej prowadzić.

7.09.

O. Maksymilian Maria Kolbe:

Od modlitwy zależy cały owoc naszej pracy.

8.09.

Wilfrid Stinissen OCD:

Jeżeli nauczysz się od Maryi widzieć wszystko w szerokiej perspektywie, jako znak troski i miłości Ojca, wówczas pośród niepokojów tego świata będziesz napełniony Bożym bezpieczeństwem i pokojem.

9.09.

Wilfrid Stinissed OCD:

… w modlitwie uwielbienia odwracamy się od siebie samych i zakorzeniamy w Bogu. Wtedy to zyskujemy nieprawdopodobną zdolność przyjmowania Ducha Świętego.

10.09.

Módlmy się, aby Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji Arcybiskupa Michalika i Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi przyniosło jak największe owoce w relacjach między naszymi narodami.

11.09.

Św. Jan Maria Vianney:

Módlcie się i miłujcie.

12.09.

Stefan Kardynał Wyszyński:

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, jakie ma dla innych. ale i za te, które w innych budzi.

13.09.

Stefan Kardynał Wyszyński:

Trzeba nauczyć się bronić przeciwko każdemu, kto nam sugeruje i wmawia niechęć do innych.

14.09.

Dorothy Green:

Nie trzeba być bogaczem, by ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi: można podarować mu odrobinę czasu i uwagi.

15.09.

„Matko Boska, Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, Święty Józefie – módl się za nami.”

16.09.

Módlmy się dzisiaj, aby Dobry Bóg w Trójcy Jedyny wysłuchał modlitwy zanoszone do Niego za przyczyną Błogosławionego Jana Pawła II, o ile intencje są zgodne z wolą Bożą.

17.09.

Benedykt XVI:

„Niech miłość zwycięży nad nienawiścią na Bliskim Wschodzie.” I my módlmy się z nim o to i codziennie wspierajmy modlitwą.

18.09.

Św. Matka Urszula:

Uczucie ode mnie nie zależy. […] czasem mimo mojej woli mnie opuszcza, ale czyn miłości zawsze leży w mojej mocy.

19.09.

Ks. kardynał August Hlond:

O Duchu Święty, Boskie swe dary spuść – na tych, którzy kierują losami Polski – i na cały Naród, abyśmy słuchając Twoich natchnień, w życiu prywatnym i publicznym żyli świętym prawem Bożym.

20.09.

Ofiarując siebie Bogu – zawierzając Mu – zawierzajmy Mu także naszą Ojczyznę i ofiarujmy Mu w jej intencji także nasze cierpienia, rozterki, problemy…

21.09.

„Sztuka życia jest sztuką rezygnacji z czegoś, by spotkać się z drugim człowiekiem.”

22.09.

Św. Ojciec Pio:

O Matko moja, racz sprawić, by moja miłość stała się większa, podobna do tej, jaką do Jezusa płonęło Twoje serce.

23.09.

Św. Ojciec Pio:

Usłysz mnie, o Maryjo moja najmilsza! Składam Ci cześć i wysławiam najbardziej spośród wszystkich stworzeń na niebie i ziemi… oczywiście, że po Jezusie. O jak bardzo Cię kocham!

24.09.

Św. Ojciec Pio:

Obdarz mnie, Panie, taką żywą wiarą i zachowaj ją. abym mógł wierzyć i czynić wszystko jedynie dla Twej miłości.

25.09.

Św. Ojciec Pio:

Hostio Święta… Miłości… Daj, abym zawsze mógł Cię przyjmować do mego serca… i tylko Ty masz królować. Ty tylko, ja z Tobą, z Tobą samym… wzniosę dla Ciebie namiot miłości i Ty masz królować Jezu mój, do widzenia… Słodkości… Miłości…

26.09.

„Czas nie leczy ran, lecz przyzwyczaja nas do bólu.” A każdy ból można ofiarować Bogu.

27.09.

Aby osiągnąć jakiś cel, szczyt, konieczny jest intensywny trening pod okiem dobrego trenera. Dotyczy to wielu dziedzin, a także osiągania świętości. Naszym „trenerem” niech będzie sam Bóg…

28.09.

Dziękujmy Bogu w Trójcy Jedynemu za prawdziwych przyjaciół, których postawił na naszej drodze, dzięki którym łatwiej nam znosić wszystkie bóle duszy i ciała.

29.09.

Św. Tomasz Morus:

Nie ma na ziemi smutku, z którego niebo nie mogłoby uleczyć.

30.09.

Módlmy się dzisiaj w intencjach modlitw zanoszonych Bogu w Trójcy Świętej Jedynego podczas trwania Jerycha Eucharystyczno-różańcowego w dniach 28.09.-5.10.2012 w naszej parafii (pw. Błogosławionego biskupa Władysława Gorala).

SMS 2012-08

1.08.

Módlmy się z intencją MI na sierpień: O trzeźwość i wolność od nałogów.

2.08.

Módlmy się w intencjach, o które nas proszono.

3.08.

„Cnotą, która broni przed pochopnymi osądami jest powściągliwość. Przy odrobinie dobrej woli i samozaparcia można ją wypracować.”

4.08.

„Przebaczenie, to najtrudniejszy wymóg Chrystusa. […] „Kto nie przebaczy swoim braciom”, nie osiągnie życia w wieczności.”

5.08.

„3 maj się JEZUSA”.

6.08.

Módlmy się za przyczyną św. Ojca Pio o odpowiednią pogodę dla pielgrzymów zdążających na Jasną Górę.

7.08.

„Zatrudnię od zaraz: Budowniczych pokoju, burzycieli smutku, roznosicieli radości, siewców dobroci, apostołów miłości, świadków wiary, poszukiwaczy jedności. Miejsce pracy: cały świat. Płacę: życiem wiecznym. Jezus z Nazaretu.”

8.08.

„Z życiem jest jak ze sztuką w teatrze; ważne, nie jak długo trwa, ale jak jest zagrana.”

9.08.

Ks. Jan Twardowski: …O jakiejkolwiek porze modlę się, wiem, że Bóg mnie oczekuje.

10.08.

Ks. Jan Twardowski: …w każdej chwili […] mogę odnaleźć Boga w sobie.

11.08.

Ks. Jan Twardowski: Modlitwa różańcowa zanurza nas w samym wnętrzu modlitwy.

12.08.

„Prawdziwa modlitwa jest lekcją szukania woli Boga i przyjmowania jej bez niepotrzebnego „ALE”.”

13.08.

Lewis Carroll: To co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić.

14.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Życie krótkie, po śmierci nie ma zasług. Teraz czas stać się świętym.

15.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Żyj tak, jakby dzień ten był ostatnim. Jutro niepewne, wczoraj nie do ciebie należy, dziś tylko jest twoim.

16.08.

Módlmy się w intencji i w intencjach pielgrzymów zdążających na górę Grabarkę, patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla, który od dzisiaj gości w Polsce i w intencji pojednania polsko-rosyjskiego.

17.08.

Módlmy się w intencji naszych żołnierzy przebywających na misjach poza granicami naszego kraju.

18.08.

Ks. Jan Twardowski: …Jezus żył całkowicie ufnością pokładaną w Ojcu. A ja?…

19.08.

Módlmy się w intencji i w intencjach bp. Bolesława Pylaka, który dzisiaj obchodzi swe imieniny, a jutro 91-e urodziny.

20.08.

Ks. Jan Twardowski: …Czy żyjemy dla samego Jezusa? Czy […] dziś w ciągu dnia, chociaż przez parę minut, starałem się naprawdę żyć życiem Jezusa i życiem dla Niego samego?

21.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Zawsze i wszędzie możemy otworzyć serce Bogu i poufale z Nim rozmawiać.

22.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Bądź wola Twoja – Na tym polega doskonałość.

23.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe: Przygotujmy się do walki z czartem, światem i …ze sobą.

24.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe:

Ponieważ im kto lepiej spełnia wolę Bożą, tym milszy jest Bogu, dlatego też módlmy się do świętych, by jako przyjaciele Boży uzyskali nam od Pana Boga różne potrzebne nam łaski.

25.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe:

Czcząc Niepokalaną, czcimy w szczególny sposób Ducha Przenajświętszego.

26.08.

Paweł VI:

Chrystus w myśli o. Kolbego zajmuje nie tylko pierwsze miejsce, ale – dokładnie mówiąc – miejsce jedyne i konieczne w ekonomii zbawienia.

27.08.

Św. Maksymilian Maria Kolbe:

Jeżeli Pan Bóg żąda od nas czegoś, to na pewno nie poskąpi siły do wykonania Jego woli, bylebyśmy tylko za swej strony nie zaniedbywali tego, co od nas zawisło.

28.08.

Św. Maksymilian:

Im częściej widzimy jakąś rzecz mającą styczność z Chrystusem Panem, Matką Najświętszą lub świętymi, a tym bardziej  ich wizerunki […], tym częściej myśl nasza zwraca się do tych, których one wyobrażają lub przypominają, co […] potężnie wpływa na nasze życie.

  29.08.

Św. Matka Urszula:

Módlmy się każdą pracą, każdą czynnością, każdym małym )nawet) krzyżykiem.

30.08.

Św. Matka Urszula:

Ufność niezachwiana, dziecięca, spokojna, jest jednym z największych dowodów miłości, jakie Jezusowi dać możemy.

31.08.

Św. Matka Urszula:

Siła narodu leży w świętej miłości bliźniego, która łączy serca, spaja dusze i strzeże od waśni i niezgody.

SMS 2012-07

1.07.

Módlmy się zgodnie z intencją ogólną na lipiec: Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach.

2.07.

Módlmy się w intencjach ofiar i poszkodowanych w wyniku burz i nawałnic, które przeszły przez Polskę.

3.07.

Bolesław Prus: Miłość jest radością świata, słońcem życia, wesołą melodią na pustyni.

4.07.

Módlmy się za przyczyną św. Elżbiety Portugalskiej o pomoc Bożą w czynieniu pokoju wokół nas.

5.07.

Pamiętajmy nie tylko w Tygodniu Maryjnym o tym, że Maryja stale otwiera dla nas źródło zbawienia.

6.07.

„Kochać kogoś – znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne.”

7.07.

Pomóżmy „Jezusowi działać w nas i przez nas.”

8.07.

Módlmy się o odpowiednią pogodę i bezpieczne powroty dla tak wielu dzisiaj podróżujących.

9.07.

A. Mickiewicz: Niech się twa dusza jako dolina położy, a wnet po niej, jak rzeka popłynie Duch Boży. (zacytował abp St. Budzik)

10.07.

Módlmy się w intencji dzieci, młodzieży i ich opiekunów przebywających na letnim wypoczynku.

11.07.

Dziękujmy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za wszystko i chwalmy Go.

12.07.

Safona: Przyjaźń jest rozkoszą szlachetnych dusz.

13.07.

Módlmy się za alkoholików uczęszczających na terapię, aby Bóg pomógł im całkowicie się uwolnić od nałogu, odzyskać wewnętrzny spokój i ewangeliczną radość.

14.07.

Duchu Święty, naucz nas obejmować modlitwą wszystkich potrzebujących. A jest ich tak wielu i ich potrzeb tak wiele. A jeszcze powinniśmy dziękować za Twe łaski i chwalić Cię…

15.07.

Módlmy się za zawierających sakramentalne związki małżeńskie, aby ich wzajemna miłość stale się pogłębiała w świetle Bożej Miłości.

16.07.

Módlmy się w intencjach wszystkich zgromadzeń zakonnych, które przyjęły za patronkę NMP z Góry Karmel.

17.07.

Módlmy się w intencjach uczestników 4-tej pielgrzymki rowerowej, która wyrusza dzisiaj z Lublina do Jasnej Góry.

18.07.

Módlmy się, aby zainicjowana krucjata modlitewna w intencji uczestników kolonii, cierpiących na skutek zatrucia i osób niosących im pomoc, zaowocowała ulgą w ich cierpieniu i wyzwoleniem się dobra.

19.07.

Nie zapominajmy dziękować Bogu za wszelkie doświadczenia, i za te przykre i trudne także.

20.07.

Módlmy się w intencjach poszkodowanych na skutek ostatnich katastrofalnych zjawisk atmosferycznych.

21.07.

Franz Hengsbach: Dla tego, kto wierzy, lęki i obawy jakie niesie życie nigdy nie są bez wyjścia.

22.07.

Ks. Jan Twardowski: Jeśli zasypiam z myślą o Bogu, to ta myśl nie śpi podczas mojego snu. […] też budzę się z myślą o Nim.

23.07.

Módlmy się za kolejne turnusy dzieci i młodzieży odpoczywające na wakacyjnych zgrupowaniach i za ich opiekunów.

24.07.

Phil Bosmans: Sztuka życia – to cieszyć się małym szczęściem.

25.07.

Phil Bosmans: Nie będzie żadnego pokoju na świecie, dopóki nie zaistnieje pokój w twoim i w moim sercu.

26.07.

Módlmy się, aby prośby zanoszone do Boga za przyczyną bł. Jana Pawła II zostały wysłuchane o ile są zgodne z wolą Bożą, a wszystkie problemy i sprawy bliskie Mu zostały rozwiązane pomyślnie.

27.07.

Oskar Wilde: To nie doskonali, lecz niedoskonali potrzebują naszej miłości.

28.07.

Ks. Jan Twardowski: Miłość nie jest czymś, jest kimś. Jest Bogiem. Jeśli kochasz naprawdę, to Bóg kocha przez ciebie drugiego człowieka. I musisz pilnować, żeby tak było w istocie.

29.07.

A ja? Czy ja kocham naprawdę? Jeśli nie – to Boże pomóż, żeby tak było.

30.07.

Módlmy się w intencji wszystkich nam nieżyczliwych i tych, którzy nas skrzywdzili.

31.07.

Daniel Defoe: Oszukać diabła nie grzech.

SMS 2012-06

1.06.

Módlmy się razem: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego.”

2.06.

Módlmy się zgodnie z intencją MI na czerwiec o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży.

3.06.

Dziękujmy dziś Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za wszystkie łaski, natchnienia, radości, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu.

4.06.

Dziękujmy Bogu za naszych nowych Prezbiterów i módlmy się o to, aby Bóg im błogosławił, obdarzał potrzebnymi łaskami, radością, wzmacniał każdego dnia i prowadził w trudnej i odpowiedzialnej drodze.

5.06.

Pamiętajmy, że Jezus w kościele zawsze na nas czeka.

6.06.

Módlmy się dzisiaj za naszych bliskich sercu, którzy są od nas daleko lub odeszli już do Domu naszego Ojca.

7.06.

Módlmy się, abyśmy stanowili w naszej Ojczyźnie jedną wspólnotę, zgromadzoną wokół Pańskiego Stołu. Eucharystia jest bowiem sakramentem jedności, która tak bardzo jest nam potrzebna.

8.06.

Módlmy się za przyczyną małego Faustino, hiszpańskiego kibica Walencji, kandydata na ołtarze, o spokojny przebieg zmagań Euro 2012.

9.06.

Rada siostry Faustyny: Mówić mało z ludźmi, a wiele z Bogiem.

10.06.

Dziękujmy Bogu za to, że jeszcze żyjemy i możemy dużo dobrego uczynić.

11.06.

Pamiętajmy, że Ojczyzna potrzebuje naszej modlitwy i działania stale, bo ciągle jest w potrzebie.

12.06.

Błogosławiony biskup Władysław Goral: Miłuję Boga – a w Bogu wszystko.

13.06.

Módlmy się za przyczyną św. Antoniego w intencjach duszpasterzy i wiernych parafii pod Jego wezwaniem i Jego sanktuariów obchodzących dzisiaj Jego święto.

14.06.

Módlmy się nadal o spokojny przebieg zmagań Euro 2012.

15.06.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, pomóż nam, byśmy się ze swoich cierpień zwierzali Tobie, a nie bliźnim.

16.06.

Pamiętajmy, że dzisiaj jest dziesiąta rocznica kanonizacji św. Ojca Pio. Dziękujmy Mu za wszelkie łaski otrzymane za Jego wstawiennictwem.

17.06.

Ks. Jan Twardowski: Dobro jest nieśmiertelne, bo powstało z Boga i powraca do Boga. Dobro zawsze w nas będzie.

18.06.

Ks. Jan Twardowski: Zło samo zdechnie, dlatego, że powstało w czasie, a czas się skończy, kiedy świat zwymiotuje zło i kiedy się skończy wiek po wieku.

19.06.

Módlmy się dziś w intencjach nowo wyświęconych Prezbiterów.

20.06.

Módlmy się o błogosławieństwo Boże w budowie kościoła w Parafii bł. Biskupa Władysława Gorala.

21.06.

Módlmy się do Ducha Świętego, o Jego światło w każdym naszym działaniu.

22.06.

Módlmy się w intencji dzieci, które mają się niebawem narodzić i ich matek, by szczęśliwie przetrwały te trudne, gorące i burzliwe dni.

23.06.

Nie wystarczy wierzyć, trzeba zawierzyć Bogu siebie, absolutnie zaufać.

24.06.

Módlmy się o bezpieczne podróże i szczęśliwe powroty dla wszystkich.

25.06.

Przypomnijmy jeszcze słowa św. Jana Vianey’a: Módlcie się i miłujcie.

26.06.

S. Joanna Hertling: Wierzyć to znaczy często iść pod prąd. postawić wbrew wszystkiemu na Boga.

27.06.

Zastanówmy się, czy wydajemy dobre owoce.

28.06.

Módlmy się w intencji dzieci i młodzieży szykującej się do wakacyjnych wyjazdów.

29.06.

Módlmy się dziś w intencjach papieża Benedykta XVI i naszego arcybiskupa Stanisława Budzika, uprzywilejowanego dziś przez niego wręczeniem paliusza.

30.06.

Módlmy się zgodnie z intencją MI na lipiec o ducha ewangelicznej służby dla lekarzy, pielęgniarek i położnych.

SMS 2012-05

1.05.

Módlmy się dziś za Filipińczyków, którzy dzisiaj objęli Polskę modlitwą różańcową. Odmawiają oni codziennie milion Różańców w intencji pokoju na świecie.

2.05.

Urzeczywistniajmy Królestwo Boże w naszej Ojczyźnie słowem, czynem i modlitwą.

3.05.

Weźmy od Maryi naszej Królowej różaniec w dłonie i módlmy się w intencjach naszej Ojczyzny.

4.05.

Módlmy się: Chroń nas Jezu od wszelkich burz – dziejowych, w przyrodzie, w duszach. A jeśli już przyjdą – pomóż je przetrwać, ucisz.

5.05.

Baltasar Gracian y Malares:
Dobra rada w wesołej formie jest lepsza niż poważne pouczenie.

6.05.

Tadeusz Kościuszko:
Samego siebie doskonalić nie zapomnij.

7.05.

Ks. Jan Twardowski:
… Ciągłe chodzenie z Bogiem w świadomości, że Bóg jest przy nas. Największa, najwspanialsza modlitwa.

8.05.

Św. Rafał Kalinowski:
Najświętsza Dziewica zaradziła potrzebom naszego kraju i obronie naszego Królestwa, zakładając w jego środku i na granicach twierdze duchowe.

9.05.

Módlmy się w intencjach wszystkich potrzebujących wsparcia modlitewnego, za których nikt się nie modli.

10.05.

Majowi Święci! Idąc za Maryją po kobiercu z kwiatów, prowadźcie i nas do Domu naszego Ojca…

11.05.

Św. Rafał Kalinowski:
Z Bogiem! Słowo to wyryte silnie w naszym sercu, to słowo słodkie i pocieszające, przynosi siłę, pokój i nadzieję.

12.05.

Nie zapominajmy każdego dnia o modlitwie w intencjach ofiar śmiertelnych, ofiar wszelkiej przemocy i poszkodowanych w ciągu ubiegłej doby na całym świecie.

13.05.

Jakże często zapominamy o życzeniu Jezusa względem nas: „abyśmy byli jedno”. Czy nasze postępowanie jest zgodne z tym życzeniem?

14.05.

„Naszym udziałem jest nie unikanie ziemskich cierpień, ale przeżywanie radości pośród wszystkiego tego, co nas dotyka, gnębi i boli”.

15.05.

Miłość jest kluczem do Nieba.

16.05.

Prawdziwa miłość nie żyje dla siebie, ale dla tego, kto właśnie w potrzebie znajduje się obok.

17.05.

Prawdziwa miłość służy WIELKIEJ MIŁOŚCI w bliźnich.

18.05.

Módlmy się o poprawę stanu zdrowia Wiktora oraz o siły i cierpliwość dla jego bliskich w niesieniu krzyża jego choroby.

19.05.

Módlmy się wzajemnie za siebie o siły w dźwiganiu naszych krzyży, których ciężar zna tylko Bóg.

20.05.

Módlmy się: Boże daj, by nasza Ojczyzna stała się przyjazna dla wszystkich potrzebujących pomocy.

21.05.

Maryjo! Jesteś i naszej Ojczyzny Królową. Prosimy Cię, pomóż, aby to zrozumieli wszyscy Polacy, a rządzący pojęli, że władza jest służbą podwładnym, których winni kochać.

22.05.

Ks. Jan Twardowski:
Wierzącemu Bogu i miłującemu Go wszystko obróci się ku dobremu.

23.05.

Abp St. Budzik: „Każda sytuacja jest odpowiednia do czynienia dobra i głoszenia Słowa Bożego z radością i z zapałem”.

24.05.

Abp St. Budzik: „Ten najskuteczniej przyczynia się do wzrostu doskonałości Kościoła, kto sam chce zmieniać swoje życie w duchu ewangelii”.

25.05.

Św. Maksymilian Maria Kolbe: „Naśladuj, co widzisz dobrego w innych”.

26.05.

Módlmy się do Maryi naszej Matki za zdążających do Niej dzisiaj na Jasną Górę i za wszystkie, jakże często utrudzone ziemskie matki i za te, które zakończyły już swoje doczesne życie.

27.05.

Módlmy się do Ducha Świętego, aby nasza Ojczyzna stała się wieczernikiem, w którym naród trwający na modlitwie, wraz z Maryją, był stale otwarty na Jego działanie, na Jego wskazania i rady.

28.05.

Módlmy się, by błądzący w dobrej wierze zrozumieli swe błędy.

29.05.

Abp St. Budzik: „Miłość to język zrozumiały dla wszystkich.”

30.05.

Jak najczęściej dziękujmy Jezusowi, za to, że został z nami na zawsze.

31.05.

Módlmy się za naszego Ojca Świętego, który nas prosił o modlitwę, a teraz szczególnie jej potrzebuje.

SMS 2012-04

1.04.

Ireneusz Rogala:
Zmieniać świat RÓŻAŃCEM – tam, gdzie jestem.

2.04.

Św. Bernard:
„Nie proście ciągle o wolę Bożą dla siebie. Módlcie się, abyście odkrywali wolę Bożą samą w sobie.”

3.04.

S. Gabriela:
„Bądźmy w tych dniach paschalnych szczególnie blisko naszych  kapłanów, dziękujmy Bogu za dar kapłaństwa i za każdego kapłana na naszej drodze, dzięki którym możemy dotykać Boga na ziemi. Wspomagajmy ich posługę naszą wstawienniczą modlitwą.”

4.04.

Stanisław Celestyn Napiórkowski franciszkanin:
„Matko […] budź w naszych sercach wielką tęsknotę za jedną wspólnotą wokół Pańskiego Stołu.”

5.04.

Abp Stanisław Budzik:
„Tylko człowiek napełniony radością może prowadzić ludzi do Jezusa.”

6.04.

Musimy na krzyżu oprzeć swe życie, w którego cieniu winniśmy dźwigać swój krzyż, aby kiedyś stanąć na świętości szczycie – idąc – stale wznosić się wzwyż.

7.04.

Św. Ojciec Pio:
„Przynagleni Bożym wezwaniem odpowiedzmy według własnych możliwości: […] gorącym pragnieniem przytulenia do serca całej cierpiącej ludzkości.”

8.04.

Alleluja! Radujmy się i z ufnością patrzmy w przyszłość. Niech Zmartwychwstały Chrystus towarzyszy, błogosławi i zsyła swe łaski w każdym dniu naszego życia aż do bezpośredniego spotkania z Nim w Domu Naszego Ojca.

9.04.

„Życzę (…) poznania głębokiego tajemnicy zmartwychwstania w stosunku do dusz naszych, które poprzedzić musi zrozumienie chwały, która nas czeka; po pracy wytrwałej z sobą, lecz i teraz już śpiewajmy wesoło: Alleluja!”

10.04.

Dzielmy się, jak jajkiem święconym, radością, która żyje w nas, z napotkanymi na naszej drodze bliźnimi.

11.04.

„Życie człowieka czystego i szlachetnego jest czymś świętym i cudownym: wyzwala niesłychane siły, które działają również na odległość” (Herman Hesse)

12.04.

Mimo codziennego zabiegania, trudności, udręczeń, starajmy się utrzymać w swym sercu radość ze Zmartwychwstania Chrystusa i z możliwości stałego z nim przebywania.

13.04.

Pamiętajmy w codziennych modlitwach o naszej Ojczyźnie, by znikły w niej wszelkie podziały i waśnie, i „abyśmy byli jedno”…

14.04.

Módlmy się w intencjach tych, którzy najbardziej potrzebują naszej modlitwy: ofiar kataklizmów, katastrof, przemocy, prześladowań, zagubionych i błądzących oraz poleconym naszym modlitwom.

15.04.

„Więcej ufaj Miłosierdziu Boga”

16.04.

Wspierajmy modlitwą i dostępnymi nam środkami wszelkie inicjatywy i działania w kierunku obrony zagrożonego życia poczętych dzieci.

17.04.

Módlmy się dzisiaj wspólnie w intencji Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów: s. Gabrieli i wszystkich włączonych w to wspaniałe dzieło.

18.04.

Abp. Józef Gawlina, biskup polowy Wojska Polskiego (1892-1964): … Najgłębszą, istotną i nieprzemijającą jednością w świętym rzymskokatolickim Kościele Twoim – połącz nas Panie!…

19.04.

Jak uprzednio: … Czynną miłość bliźniego we wszelkich przejawach współżycia z ludźmi oraz głęboki szacunek do ich dusz nieśmiertelnych – wzbudź w nas Panie! ..

20.04.

Małe rzeczy z wielką czyń miłością. (św. Maksymilian Maria Kolbe)

21.04.

Bł. Michał Sopoćko:
Znakomita to rzecz przedstawiać Panu na modlitwie wszystkie swe nędze, albowiem przez to wyznajemy Miłosierdzie Boga i oddajemy Mu hołd należny, przez co nakłaniamy Go, by się nad nami zlitował.

22.04.

Ks. Wojciech Kuziola: Kto karmi się Eucharystią, staje się sługą wszystkich.

23.04.

Módlmy się za przyczyną św. Wojciecha o Polskę wierną ponadtysiącletniej tradycji chrześcijaństwa i promieniującą ją na inne narody.

24.04.

„Pan Bóg zawsze podnosi słuchawkę, bez względu na to, ile czasu minęło od ostatniej rozmowy”.

25.04.

Dziękujmy Bogu za wszystko, co nas w życiu spotyka, szczególnie za trudne i bolesne doświadczenia, są bowiem one szczególnym darem umacniającym i uświęcającym nas.

26.04.

Matko Dobrej Rady, pomóż nam w podejmowaniu słusznych decyzji dnia codziennego.

27.04.

1 Kor 16,14: Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości.

28.04.

Podziękujmy dzisiaj naszym Aniołom Stróżom za bezustanną opiekę. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielu nieszczęść dzięki nim uniknęliśmy.

29.04.

Dziękujmy Bogu za wszystkie nasze dzienne sprawy załatwione zgodnie z Jego wolą.

30.04.

Módlmy się zgodnie z intencją MI na maj: O rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi.

SMS 2012-03

1.03.

Stacja VI:
Miejmy odwagę publicznie obmywać oblicza naszych bliźnich ze zniekształcających je oszczerstw.

2.03.

Stacja VII:
Módlmy się, aby nie było upadków bez powstawania.

3.03.

Stacja VIII:
Uczmy się pocieszać płaczących spotkanych na swej drodze.

4.03.

Stacja IX:
Módlmy się, by nasz kolejny upadek był ostatnim.

5.03.

Stacja X:
Nigdy nie obnażajmy naszych bliźnich przez obmowy.

6.03.

Stacja XI:
Ofiarujmy nasze cierpienia za bliźnich.

7.03.

Stacja XII:
Polecajmy umierających samotnie Matce Bożej – Patronce Dobrej Śmierci.

8.03.

Stacja XIII:
Módlmy się o szacunek dla ciał zmarłych.

9.03.

Stacja XIV:
Módlmy się za tych, którzy nie mają własnych grobów.

10.03.

Módlmy się o łaski Boże dla wszystkich odprawiających Drogę Krzyżową.

11.03.

Tajemnice bolesne różańca:
1. Ojciec Pio:
Dotrzymuj zawsze towarzystwa Jezusowi w Ogrodzie Oliwnym, a On będzie umiał umocnić Cię w godzinach udręki, które nadejdą.

12.03.

2. Ks. Andrzej Krasowski:
Boleć razem z Chrystusem; być kochanym miłością ubiczowaną; pić ze źródła zbawienia.

13.03.

3. Wpatrzeni w cierniową koronę Jezusa pytajmy Ducha Świętego, jak możemy ulżyć Jego cierpieniom w bliźnich naszych. On odpowie.

14.03.

4. Ks. J. Twardowski:
Chrześcijanin nie może uciekać od krzyża. Musi dźwigać go nie tylko jednym palcem, ale oburącz.

15.03.

5. Ks. Karol Antoniewicz:
Stanę pod krzyżem, gdy konać będę i z Tobą zawołam: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego”.

16.03.

Módlmy się w intencji Hani (waży 1,4 kg, jest po pierwszej operacji, czeka ją ich jeszcze wiele) i jej rodziców.

17.03.

Módlmy się w intencji znalezienia pracy dla Anny.

18.03.

Módlmy się w intencji małego Michałka (choroba na wiele lat) i jego rodziców.

19.03.

Módlmy się w intencji Wiktorii (ma 2 lata, choroba nowotworowa) i jej rodziców.

20.03.

Módlmy się o to, abyśmy chcieli i umieli dziękować Bogu za wszystkie otrzymane łaski modlitwą, pracą, czynieniem dobra, cierpieniem – życiem.

21.03.

„Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością”

22.03.

Jean Anouilh:
Miłość jest darem z siebie.

23.03.

„Nie mów dużo, ale powiedz wiele”

24.03.

Ks. Grzegorz Pawłowski:
Niech więc człowiek działa, póki dusza nie opuści ciała.

25.03.

Ks. Grzegorz Pawłowski:
Dzięki Ci Panie, że jeszcze mogę spełnić jakieś zadanie!

26.03.

Dziękujmy Bogu za znalezienie pracy dla Anny.

27.03.

„Módlmy się  o wiarę w zmartwychwstanie dla Europy i całego świata”.

28.03.

Ks. T. Domżał:
„Czy w tobie Słowo Boże wydaje plon?”

29.03.

Ks. T. Domżał:
„Czy poznałeś swój krzyż? Czy wziąłeś go idąc za Jezusem?”

30.03.

Módlmy się i starajmy, by nasz dom był kościołem.

31.03.

Módlmy się zgodnie z intencją MI:
„O prawość dla rządzących i wierność poddanych.”

SMS 2012-02

1.02.

Nie musi być tak, jak my chcemy, lecz powinno być tak, jak chce Bóg.

2.02.

Módlmy się intencją MI: O dary Ducha Świętego dla Ojca Świętego, biskupów i kapłanów oraz o wierność w powołaniu osób konsekrowanych.

3.02.

Św. Maksymilian:
NIEPOKALANA – oto nasz ideał.

4.02.

„Modlitwa uchyla Bogu drzwi naszego serca”.

5.02.

Modlitwa: „Oto klucz do wielu zwycięstw”.

6.02.

Gdy masz trudny problem, proś przyjaciela o modlitwę.

7.02.

Dokąd dziś mnie zaprowadzisz, gdzie mi dzisiaj iść polecisz, tam chcę Boże iść wytrwale, idąc Twoim światłem świecić.

8.02.

Uczmy się odnajdować: Młodość – w starości, w codzienności – radości, korzyści – z cierpienia, radość ze służenia.

9.02.

„Nie pomogą próżne żale”, w niebo trza skierować oczy, krzyż swój podnieść i wytrwale za Jezusem cicho kroczyć.

10.02.

Uczmy się: Kochać, przebaczać, zapominać o krzywdach i służyć – choć to takie trudne… Boże pomóż…

11.02.

Dziękujmy Bogu i Maryi za uzdrowionych z chorób duszy i ciała.

12.02.

Bł. bp. Władysławie Goralu wspieraj swoją Parafię: Duszpasterzy, Wiernych i pomóż w budowie świątyni.

13.02.

Módlmy się o potrzebne łaski  dla dzieci idących dziś do szkoły po feriach.

14.02.

Grażyna Balkowska:
Proszę (…) o nawrócenie umiłowanych serc i pomóż, bym żyć umiała…

15.02.

Bł. Michał Sopoćko:
Łaska Miłosierdzia Bożego była motorem wszystkich moich dobrych czynów, będę pilnie czuwał nad sobą, by nigdy nie stawać jej w poprzek.

16.02.

Bł. Michał Sopoćko, cd.:
Będę wysoko cenił każde wezwanie Pana. Natychmiast się zerwę i odpowiem: gotów jestem Panie, na Twe rozkazy.

17.02.

„Maryjo, naucz mnie mówić tak, Bogu na chwałę i na pożytek bliźnim.”

18.02.

„Boże Ojcze (…), udziel mi daru wdzięczności za to, że mnie stworzyłeś.”

19.02.

„Uchodźcie duchy złe (…), abyście  nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów…”

20.02.

Św. Maksymilian Maria Kolbe:
Co chwila bądź lepszym!

21.02.

„Miej oczy i uszy otwarte” – Bóg mówi do Ciebie…

22.02.

Miej słowa i myśli czyste – Bóg słucha Ciebie…

23.02.

Miej serce pełne miłości – Bóg kocha Ciebie…

24.02.

Miej serce pełne ufności – Bóg strzeże Ciebie

25.02.

Droga Krzyżowa. Stacja I:
Nigdy nie osądzajmy swych bliźnich, zwłaszcza kapłanów.

26.02.

Stacja II:
Módlmy się za tych, którzy dobrowolnie wzięli na siebie ciężkie krzyże.

27.02.

Stacja III:
Podnośmy się natychmiast ze swoich upadków.

28.02.

Stacja IV:
Módlmy się, by każdy dźwigający swój krzyż spotykał na swojej drodze  kochające serce…

29.02.

Stacja V:
Bądźmy Cyrenejczykami dla naszych bliźnich…