Tag Archives: ocean

Mój Tatuś marzył o wyspie i okręcie

***

A moją wyspą – samotność na oceanie miłości.
Okrętem – moja dusza, u steru stoi mój Bóg.
Spokojnie płynę u wiecznej radości,
ufając, że ma droga jest najlepszą z dróg…

Lecz po drodze spotykam mych bliźnich kochanych,
tak często dla innych z miłością oddanych.
Ja też często potrzebuję pomocy jak oni.
Pamiętam o tym…

 

Lublin, dnia 18.06.2014

Latarnie

Na stromych brzegach naszego życia,
tam, gdzie się styka ziemia z Niebem
– stoją latarnie – Bogu w ofierze
wzniesione – łańcuchem serc ludzkich splecione
– licznych kościołów wieże
– śląc światło od Boga dla Ciebie…

W każdej świątyni na Twoim szlaku
– tam, gdzie Cię dobry Bóg zawiedzie
– zawsze gotowe – często w udręce,
zmęczone – z Jezusem w Hostii na zawsze złączone
– bije gorące serce
kapłana – dla BOGA i dla Ciebie…

Płynąc po życia burz oceanie
– tam się posilić można Chlebem,
co sił dodaje w tej ciężkiej drodze
do portu – gdzie już nie będą wrogie fale
burt Twoich niszczyć srodze
– gdzie kres jej – u BOGA – dla Ciebie.

Lublin, 6 września 1997 r.

*** (Daję Ci cały ocean marzeń)

***

Daję Ci cały ocean marzeń,
po którym płyniesz pośród fal Ty
– pod białym żaglem jasnej nadziei
ku Niebu
– gdzie jasne Słońca promienie,
na horyzoncie spełnione sny…

Daję Ci morze mojej miłości,
co falą pieści daleki brzeg,
miarowym rytmem serca uderza
dla Ciebie
– popłyńmy razem wspólnym marzeniem
ku Słońcu, które wstrzymało swój bieg…

Daję Ci morze mojej tęsknoty,
po którym płynę w bezkresną dal
łodzią, co stale do celu zmierza
wraz z Tobą
– ku jasnej Nieba przystani,
gdzie zniknie smutek, tęsknota i żal…

Karwia, dnia 12 sierpnia 1997 r.

Krzyżówka szczęścia

Krzyżówka szczęścia. W początku życia
dałeś mi wielką szansę zdobycia
pięknej nagrody – jeśli ułożę
krzyżówkę z życia swojego – Boże!

***
Treść haseł czytam z Twych znaków Boże,
które studiuję w wielkiej pokorze,
z obłoków jasnych, z nieba błękitu,
z fal oceanów i z górskich szczytów
słuchając głosu twego cichego
głęboko w sercu moim skrytego.
Pomocą w pracy zamiast słowników
jest śpiew skowronków, trele słowików,
najlepszą księgą co pomóc może
jest objawiona przez Ciebie Boże
Twa Ewangelia – Dobra Nowina
od niej się praca nasza zaczyna.

***
Krzyżówka szczęścia. U kresu życia
nagroda czeka – jest do zdobycia.
Od hasła jakie z życia ułożę
– Twoja nagroda zależy …Boże!…

15 maja 1996 r.