Tag Archives: szacunek

Podziękowanie

Kiedy dzieckiem będąc od stołu wstawałam,
moją babcię drogą w rękę całowałam,
dziękując za obiad, wieczerz czy śniadanie,
składałam szacunkiem swe podziękowanie

Kiedy moja Mama chleb świeży krajała,
to najpierw go krzyżem świętym przeżegnała.
Bogu najwyższemu za najlepsze danie
składała z szacunkiem swe podziękowanie.

Od konfesjonału zawsze gdy wstawałam,
księdza dobrodzieja stułę całowałam,
za trud poniesiony, z Bogiem pojednanie,
składałam z szacunkiem swe podziękowanie.

Od chwili poczęcia, po ostatnie tchnienie,
Bogu zawdzięczamy całe swe istnienie,
przez całe swe życie, dopóki sił stanie,
winniśmy Mu składać swe podziękowanie.

24 maja 1996 r

Modlitwa Babci

Za me wnuki dobre, że im życie dałeś – dziękuję Ci Jezu,
że w przypadkach wielu je uratowałeś – dziękuję Ci Jezu,
że się życiem cieszyć i pracować mogą – dziękuję Ci Jezu,
i że idą dotąd słuszną Twoją drogą – dziękuję Ci Jezu,

za to, że im dałeś przeróżne zdolności – dziękuję Ci Jezu,
że w nauce mają dużo wytrwałości – dziękuję Ci Jezu,
że je zaprosiłeś do Stołu Swojego  – dziękuję Ci Jezu,
i że Cię przyjęły do serca czystego – dziękuję Ci Jezu.

Serduszka dziecinne i czyste zachować – dopomóż im Jezu,
dla Ciebie  i ludzi wytrwale pracować – dopomóż im Jezu,
Ciebie i Ojczyznę i Ludzi miłować – dopomóż im Jezu,
Rodziców i starszych słuchać i szanować – dopomóż im Jezu.

Od wszelkich wypadków, od grzechu wszelkiego – zachowaj je Jezu,
od pokus, zgorszenia, od wszelkiego złego – zachowaj je Jezu,
od utraty prostej dziecinnej ufności – zachowaj je Jezu,
od braku spokoju, rodzinnej miłości – zachowaj je Jezu.

Przez życia zawiłe, trudne, kręte drogi – poprowadź je Jezu,
aby weszły kiedyś w domu Twego progi – poprowadź je Jezu,
by ich drogowskazem Twoje prawa były – poprowadź je Jezu,
by idąc przez życie nigdy nie zbłądziły – poprowadź je Jezu,
Amen

3 lipca 1995 r.